BLI STÖDMEDLEM!

Som stödmedlem i Viva Produktion blir du medlem i vår ideella förening och stöttar oss ekonomiskt.

För att bli stödmedlem behöver du bara sätta in 100 kr på plusgirokonto: 96 87 34 - 4

Tack för ditt stöd!